ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

Μαθήματα (όλες οι ηλικίες) για όσους επιθυμούν και ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς σε ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό επίπεδο. Προχωρημένη τεχνική, στάση σώματος και αντοχή αναπτύσσονται σε αγωνιστικό επίπεδο.